I Guds bilde

Denne leseplanen er en introduksjon til kristen tro. Det er en reise gjennom de lange linjene i Bibelens historie.

Når vi fortsetter i historien om Bibelen, dukker et viktig tema opp på første side. Bibelen lærer at menneskeheten ble skapt i «Guds bilde». Hva betyr det?

Denne videoen om Guds karakter løfter frem ideen om at mennesket skal råde ved siden av Gud, med det oppdrag å utvikle verden og dens ressurser. Egoisme og ondskap kommer og ødelegger for dette oppdraget.

Men gjennom sitt liv, død og oppstandelse åpnet Jesus veien for mennesket til å leve slik det var tenkt. La oss utforske dette videre.


Les i Bibelen