Endetid – Dag 1

Bibelen sier at en kristen allerede har del i frelsen i Guds rike. Men Bibelen har et lineært historiesyn, og Jesus sier at dette riket en dag i fremtiden skal komme «med kraft» (Mark 9,1) dvs. i fullkommenhet.

Lilla banner som leser Lagslunsj, endetid, 6 dager

Hva skal vi tenke om fremtiden?

Vi kan tenke oss et bilde med fire hjørner, der tre av hjørnene i bildet er skapelsen – syndefallet – frelsesverket som Jesus utførte i påsken og kirken som et resultat av det. Det fjerde hjørnet kristendommen tegner, er at det kommer en slutt. Da skal noe helt nytt skje.

Intro

  • Hva tenker du når du hører ordet endetid?

Bibel

–8

Les i nettbibelen.

6Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.

Se

  • I disse versene nevner Jesus flere typer fødselsrier. Hvilke?

Tenk

  • Hvilke slutninger kan du trekke om du sammenligner det Jesus her sier med tidligere tider og tiden vi lever i dag?

Lev

  • Om du vil ta Jesu ord om fødselsrier alvorlig: Har du grunn til pessimisme eller optimisme?

Bønn

Jesus, det du sier, vekker både uro og håp. Gi meg tillit til at du har kontrollen både over min og verdens fremtid. Amen.

Utfordring

Når du ser eller hører rapporter om forferdelige ting, be for dem som er rammet!