Endetid – Dag 3

Bibelen sier at en kristen allerede har del i frelsen i Guds rike. Men Bibelen har et lineært historiesyn, og Jesus sier at dette riket en dag i fremtiden skal komme «med kraft» (Mark 9,1) dvs. i fullkommenhet.

Lilla banner som leser Lagslunsj, endetid, 6 dager

Er det så nøye med Guds bud?

Gud ga Israel ti bud. I Bergprekenen satte Jesus en kraftig strek under meningen med dem, og i Norge var det lenge obligatorisk å lære disse ti budene med forklaring utenat.

Intro

  • Hvilket forhold har du til de ti bud?

Se

  • Messias betegner her noen som vil bestemme over troen vår og tankene våre. Hva vil det egentlig si å føre vill?
  • Hva er logikken i v.12?

Tenk

  • «Lovløshet» er mangel på respekt for Guds bud. Er Guds bud likevel gode siden det var han som ga dem?

Lev

  • Fellesskap med andre kristne kan hjelpe oss å bevare respekten for de ti bud og de to største budene. Har du et slikt fellesskap?

Bønn

Jesus, gi meg kraft til å respektere og holde dine bud og finne sammen med andre kristne.

Utfordring

Tenk over: Hvilke trender i tiden merker du vil dra deg bort fra troen og fra å leve etter Guds bud?