Etter påske – Dag 2

Dette er en leseplan som forteller om at skal vi glede oss over at Jesus fortsatt lever og bryr seg om oss. Men hvordan kan vi merke at han lever? – Vi kan jo ikke se ham? Vi kan ikke se ham med øynene våre, men vi kan se hva han gjør i livene våre.

Banner som sier "Etter påske" og "6 dager"

Han forstår oss

Når vi har det fælt eller har kranglet med noen, er det lett tenke: «Det er ingen som forstår meg!» Men Jesus vet hvordan det er å være menneske og han kjenner oss ut og inn. Han forstår oss alltid. Da han levde på jorda, ble han fristet og satt på prøve, misforstått og sviktet av vennene sine. Derfor kan vi be til ham når vi føler oss misforstått og alene!

Bibeltekst

Hebreerne 4,14-16

Les i nettbibelen.

14Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! 15For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.