Etter påske – Dag 3

Dette er en leseplan som forteller om at skal vi glede oss over at Jesus fortsatt lever og bryr seg om oss. Men hvordan kan vi merke at han lever? – Vi kan jo ikke se ham? Vi kan ikke se ham med øynene våre, men vi kan se hva han gjør i livene våre.

Banner som sier "Etter påske" og "6 dager"

Han tilgir vår synd

I de ti bud ser vi hvordan Gud ønsker ar vi skal oppføre oss mot hverandre. Han liker ikke at vi lyver, stjeler eller misunner. Men for oss mennesker er det helt umulig å leve slik, – vi greier ikke å la være å synde. Da er det godt å kunne komme til Jesus med vår synd. Når vi ber ham om tilgivelse, tilgir han, ja ikke bare det, – vi blir renset. Det vi har gjort blir tatt vekk og fullstendig glemt. Er ikke det flott?

Bibeltekst

Les i nettbibelen.

9Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.