Første Mosebok 1-4

Genesis betyr opprinnelse. En god måte å sette seg inn i hva denne boken prøver å formidle, er å se for seg en ung israelitt som spør far: «Hvor kommer vi egentlig fra? Hvorfor er vi Guds utvalgte folk?». Disse slektshistoriene er mer enn bare lister over navn (Adam fikk sønnen Set …), de innleder historier.

Banner med bilde av forsiden av Logos bibelleseplan 1-22. Teksten leser: Første Mosebok 1-4, Logos 1-22

Hver gang jeg kommer tilbake til tekstene i Første Moseboks første kapitler, blir jeg slått i bakken av hvor avgjørende disse tekstene er for min forståelse av Bibelen. Tekstene som beskriver Eden, gleden, som utgangspunktet og mennesket som ufullkomment, gir meg håp og mening. Disse tekstene setter ord på det vi alle ser rundt oss – ting er ikke slik det er ment å være. Håpet er allikevel klart: Vi skal få vende tilbake til Gud.

Espen Hetland -

Hva er Logos?

Logos er en daglig bibelleseplan med kommentartekster av høy kvalitet som kommer ut fire ganger årlig (vår, sommer, høst, vinter).

Bruker du Logos som din bibelleseplan får du hjelp til:

  • å la bibelteksten møte tro, liv og tanke.
  • å oppdage Guds store gjerninger.
  • bibelmeditasjon og ettertanke, takk og bønn.

Det som skiller Logos fra andre leseplaner er at vi har utviklet den såkalte «Logos-metoden»:

Les dagens ingress og bibelavsnitt
Oppdag det som står
Grunn på Ordet
Overfør det du har lest til din hverdag
Samtal med andre om det Gud har vist deg

Ved hjelp av refleksjonsspørsmål, daglige anvendelser og spørsmål til samtale leder Logos deg gjennom Guds Ord og utruster troen din i møte med hverdagen.

Hva er denne digitale leseplanen?

For hver utgave av Logos vil et utvalg av tekstene bli lagt ut som digitale leseplaner. Denne gangen er det tekstene fra de første kapitlene i Første Mosebok.

Anvendelsestekstene i denne utgaven er skrevet av Espen Hetland. Han er digitalbibelbrukskonsulent i Bibelselskapet og har erfaring som bibelskolelærer ved Bibelskolen i Grimstad.

Hvis du har glede av denne leseplanen kan du tegne abonnement på lenken under.