Første Mosebok 2,4-17

Genesis betyr opprinnelse. En god måte å sette seg inn i hva denne boken prøver å formidle, er å se for seg en ung israelitt som spør far: «Hvor kommer vi egentlig fra? Hvorfor er vi Guds utvalgte folk?». Disse slektshistoriene er mer enn bare lister over navn (Adam fikk sønnen Set …), de innleder historier.

Banner med bilde av forsiden av Logos bibelleseplan 1-22. Teksten leser: Første Mosebok 1-4, Logos 1-22

Det latinske navnet på Første Mosebok, Genesis, er hentet fra vers 4 i vår tekst. En mulig oversettelse av verset kunne vært: «Dette er det som skjedde videre med himmelen og jorden.» Det er ikke himmelen og jorden som spiller hovedrollen i historien som kommer – det er mennesket, Edens hage og syndefallet.

Det hebraiske ordet eden betyr glede, luksus eller overflod. Gud plantet en hage i Eden. Jesaja kaller denne hagen for HERRENS hage (Jes 51,3) og Esekiel kaller den Guds hage (Esek 28,13). Edens hage, eller Gledens hage, beskrives som et fruktbar, luksuriøs, fredfull og godt sted. Midt i denne gleden plasserer Gud mennesket.

Ut fra denne hagen går det en elv. Elven deler seg i fire og når ut til folkeslagene og områdene rundt det som skal bli Israel. Det gode i Eden blir altså ikke bare værende der – det strømmer levende vann ut fra Edens hage.

Anvendelsesspørsmål:

  • Hva sier disse versene om Gud?

Edens hage

1. Mosebok 2,4-17

Les i nettbibelen.

4Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt, på den tid Herren Gud hadde laget jorden og himmelen. 5Det fantes ikke en busk på jorden, og ennå hadde ingen plante spirt fram på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. 6Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. 7Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. 8Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han mennesket han hadde formet. 9Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt. 10En elv går ut fra Eden og vanner hagen. Derfra deler den seg i fire greiner. 11Den første heter Pisjon. Det er den som går rundt hele landet Havila, der det finnes gull. 12Gullet i det landet er godt. Det er bedolah-kvae og onyks-stein der. 13Den andre elven heter Gihon. Det er den som går rundt hele landet Kusj. 14Den tredje elven heter Hiddekel. Det er den som går øst for Assur. Og den fjerde elven er Eufrat. 15Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. 16Og Herren Gud ga mennesket dette budet: «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. 17Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.»

Les mer:

1Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet; for tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for alteret. 2Han førte meg ut gjennom nordporten, og der ute fulgte han meg rundt til den ytre porten som vender mot øst. Og se, vannet sildret fram på høyre side. 3Mannen gikk østover med en målesnor i hånden. Han målte opp tusen alen. Så lot han meg gå gjennom vannet; det nådde meg til anklene. 4Han målte opp tusen til og lot meg gå gjennom vannet; det nådde meg til knærne. Så målte han opp ytterligere tusen og lot meg gå gjennom vannet; det nådde meg til hoftene. 5Igjen målte han opp tusen alen. Nå var det en elv som jeg ikke kunne vade over, for vannet hadde steget til en elv der man måtte svømme; den lot seg ikke vade. 6Han sa til meg: «Ser du, menneske?» Så førte han meg tilbake til elvebredden. 7Og se, da jeg kom tilbake, var det en mengde trær langs elven på begge sider. 8Han sa til meg: «Dette vannet renner til områdene i øst og ned på Araba-sletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. 9Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende, alt som er der elven renner. 10Det skal stå fiskere fra En-Gedi til En-Eglajim. Der skal det være tørkeplass for garn. Det skal finnes fisk av samme slag som i Storhavet, i store mengder. 11Men sumpene og myrene skal ikke bli friske, av dem skal det utvinnes salt. 12På hver side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får, kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde og bladene bringe helse.»

Les i nettbibelen

1Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. 2Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. 3Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. 4De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. 5Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet.

Les i nettbibelen