Første Mosebok 3,1-7

Genesis betyr opprinnelse. En god måte å sette seg inn i hva denne boken prøver å formidle, er å se for seg en ung israelitt som spør far: «Hvor kommer vi egentlig fra? Hvorfor er vi Guds utvalgte folk?». Disse slektshistoriene er mer enn bare lister over navn (Adam fikk sønnen Set …), de innleder historier.

Banner med bilde av forsiden av Logos bibelleseplan 1-22. Teksten leser: Første Mosebok 1-4, Logos 1-22

Her er det fare på ferde. – Det er som om vi hører den dramatiske utgangsmusikken fra en TV-serie når vi hører beskrivelsen av slangen. Vi skjønner instinktivt at denne slangen ikke er til å stole på (noe som for så vidt gjelder alle slanger).

Slangens første våpen er usikkerheten. Hvor mange av oss har ikke sittet på skolebenken og mistet all selvtillit i det læreren spør oss et spørsmål som vi føler vi burde kunne svare på. Svaret kvinnen gir, avslører at slangen lykkes. Leser vi kap. 2,17, ser vi at det er noen klare forskjeller på kvinnens svar og det Gud faktisk sa.

Slangens andre våpen er like effektivt – hva er egentlig Guds motivasjon? Legg merke til at det slangen sier ikke er løgner, de er snarere halvsannheter, manipulasjoner av sannheten.

Slangen får mennesket til å spise og konsekvensene kommer umiddelbart. De to som tidligere sto nakne for hverandre, som så hverandre uten filter, uten å skamme seg, er nå blitt redde og dekker seg til for hverandre. Og det skal bli verre …

Anvendelsesspørsmål:

  • Kjenner du igjen slangens måte å fordreie Guds ord på?

Syndefallet

1. Mosebok 3,1-7

Les i nettbibelen.

1Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» 2Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. 3Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø.» 4Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø! 5Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» 6Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. 7Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet.

Les mer:

12Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. 13Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. 14Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme. 15Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. 16Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt. 17Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus.

Les i nettbibelen

12Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham. 13Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. 15Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død. 16La dere ikke føre vill, mine kjære søsken! 17All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.

Les i nettbibelen