Første Mosebok 4,17-26

Genesis betyr opprinnelse. En god måte å sette seg inn i hva denne boken prøver å formidle, er å se for seg en ung israelitt som spør far: «Hvor kommer vi egentlig fra? Hvorfor er vi Guds utvalgte folk?». Disse slektshistoriene er mer enn bare lister over navn (Adam fikk sønnen Set …), de innleder historier.

Banner med bilde av forsiden av Logos bibelleseplan 1-22. Teksten leser: Første Mosebok 1-4, Logos 1-22

Etter at Kain blir forvist østover fra Eden får vi et ganske raskt innblikk i hvordan hans historie fortsetter. Første Mosebok handler nemlig ikke først og fremst om enkeltpersoner, men om familier og slekter. Dermed blir slike slektstavler som vi har i dagens tekst særlig viktige.

Kains destruktive adferd utvikles videre i hans slekt og når sin topp med Lamek. Lamek er kroneksemplet på hvordan menneskets destruktive og skadelige sinn kan utvikle seg. Han skryter til sine koner av hvor nådeløs og mektig han er: «En mann dreper jeg for et sår.» Ting er fullstendig ute av proporsjoner, kontrasten er enorm til loven Israel mottar på Sinaifjellet.

Men en annen historie er i ferd med å utspille seg gjennom Sets slekt. Han ble stamfar til Noah, Abraham, Isak og Jakob. Det er om denne slekten det blir sagt at de begynte å «påkalle HERRENS navn».

Anvendelsesspørsmål:

  • Hvordan er det for Adam og Eva å få et nytt barn – etter å ha blitt foreldre til verdens første drapsoffer og den første morderen?

Kains slekt

1. Mosebok 4,17-26

Les i nettbibelen.

17Kain var sammen med sin kvinne, og hun ble med barn og fødte Henok. Så bygde han en by og ga den navn etter sin sønn Henok. 18Henok fikk sønnen Irad, og Irad ble far til Mehujael. Mehujael ble far til Metusjael, og Metusjael ble far til Lamek. 19Lamek tok seg to koner. Den ene het Ada, den andre het Silla. 20Ada fødte Jabal. Han ble stamfar til dem som bor i telt og holder buskap. 21Hans bror het Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på lyre og fløyte. 22Også Silla fødte en sønn, Tubalkain. Han smidde alle slags redskaper av bronse og jern. Og Tubalkains søster var Naama. 23Lamek sa til sine koner: «Ada og Silla, hør på meg, Lameks koner, lytt til mine ord: En mann dreper jeg for et sår, en gutt for en skramme. 24Kain skal hevnes sju ganger, men Lamek syttisju ganger.» 25Adam var igjen sammen med sin kvinne, og hun fødte en sønn og kalte ham Set. «For Gud har gitt meg et nytt barn i Abels sted, siden Kain drepte ham.» 26Også Set fikk en sønn og ga ham navnet Enosj. På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn.

Les mer:

21Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» 22«Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju! 23Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. 24Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. 25Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. 26Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’ 27Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. 28Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ 29Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ 30Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. 31Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. 32Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. 33Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’ 34Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden. 35Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»

Les i nettbibelen

34Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Les i nettbibelen

Vil du motta flere slike tekster?

Hvis du har glede av denne leseplanen kan du gå inn på denne lenken for å finne ut mer om Logos og for å abonnere på den fullstendige, fysiske utgaven.