Faste med Peter Halldorf – Dag 3

Fasten er ikke en åndelig triatlon med fokus på hva vi skal avstå fra, den er en øvelse i kjærlighet og oppmerksomhet. Når vi setter av tid til dette, vil kjærligheten fornyes og spire fram fra dypet av vårt hjerte. Peter Halldorf er kjent for å grave dypt i skattene i vår felles kristne tradisjon. Her er et utvalg servert som en god porsjon reisekost for fastetidens vandring.

Bibelno Leseplan Faste Halldorf

Under fikentreet

Det er sagt at vi er det vi tenker på gjennom dagens løp. «Jeg tenker på Gud og sukker», skriver salmisten. Er det dette Natanael gjør under fikentreet? Tenker på Gud. Og sukker. I den hebraiske tradisjonen er sukket mer et uttrykk for bønn enn for klage. Paulus sammenlikner det å be i Ånden, eller Åndens egen bønn, med «sukk uten ord».

Å sitte under et fikentre er i jødisk rabbinsk tradisjon et bilde på et bedende studium av Skriftene, en granskning i stadig forventning om Messias. Hensikten med ethvert bibelstudium er å trenge innenfor bokstavens skall. Å finne frukten blant løvverket. Det vi finner, kan overrumple oss, snu opp ned på forestillingene våre, som hos Natanael. En parallell til evangeliets historie om Natanael finner vi i historien om den flyktende Jakob som, etter at han har sett en himmelstige i drømmen sin, utbryter: «Her er himmelens port.»

At vi ikke alltid forstår det vi leser, er ingen grunn til å la være å lese. Tvert imot. I Brødrene Karamasov forteller Dostojevskij om tjeneren Grigorij som hadde anskaffet Isak Syrerens samlede prekener og ord, en bok han leste iherdig fra i mange år, men «han forsto vel ikke stort av denne boken». Dostojevskij legger til: «Men kanskje var det derfor han var så glad i den.»

Vi praktiserer ikke åndelig lesing for å ha lest, ikke engang for å forstå. Lesingens frukt er lengsel etter Gud. Den som bevarer et åpent sinn, kan med tiden vente en gjenkjennelse: Overalt i Skriftene vandrer Kristus oss i møte. Om vi bare blir sittende tilstrekkelig lenge under fikentreet, åpner himmelens port seg. Og som Jakob får vi erfare: «Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke!»

Herre Jesus Kristus, åpne våre øyne så vi kan gjenkjenne deg, og åpne Skriftene for oss så våre hjerter blir brennende. Amen.

Bibeltekst

Les i nettbibelen.

51Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»

Les mer:

4Jeg tenker på Gud og sukker, jeg grubler, og min ånd blir kraftløs.

Les i nettbibelen

49Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»

Les i nettbibelen

26På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.

Les i nettbibelen

16Da våknet Jakob av søvnen og sa: «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke!»

Les i nettbibelen

17Han ble redd og sa: «Hvor skremmende dette stedet er! Dette må være Guds hus, her er himmelens port.»

Les i nettbibelen