Filipperbrevet – Dag 2

Filipperbrevet er med rette kalt et Kristus-brev pga. sitt vitnesbyrd om hva Kristus betyr. Om vi skal finne et hovedtema, må det være gleden, som er hele brevets grunntone.

Banner som leser: "12 dager" og "Filipperbrevet"

Kristus blir forkynt i alle fall

Filipperne 1,12-18

Les i nettbibelen.

12Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg, har tjent til fremgang for evangeliet. 13Det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg bærer lenker. 14På grunn av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de enda modigere enn før våger å forkynne Ordet. 15Noen gjør det nok av misunnelse og stridslyst, men andre forkynner Kristus av god vilje. 16De gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. 17De andre gjør det ikke oppriktig, men for å hevde seg selv; de tror de kan gjøre lenkene mine tyngre å bære. 18Men hva gjør det? Kristus blir forkynt i alle fall, enten det skjer med baktanker eller i oppriktighet, og det er jeg glad for.Ja, jeg skal få mer å glede meg over!

Alt for evangeliet! Det kan vi gjerne kalle Paulus sitt valgspråk. I fengslet i Rom er han opptatt av én ting: Å forkynne det glade budskap om frelsen i Kristus. Derfor er han i stand til å glede seg: Fangenkap er blitt til fremgang for evangeliet! Hans uredde vitnesbyrd har gitt andre mot til å stå fram og forkynne Guds ord. Da blir til og med et fengslesopphold meningsfullt.

Alt for evangeliet! Her er Paulus helt konsekvent. Han vet om noen som forkynner Kristus for egen vinnings skyld. Ja, noen gjør det for å skade Paulus, hvordan nå det kan gå til! Det er selvsagt ikke slik det bør være. Helst burde motivene være rene, og alle de som forkynner evangeliet være uten flekk og lyte. Men slik er det ikke. Vi er syndere alle sammen, og noen hver av oss kan bli litt forlegne når det blir spørsmål etter motiver, også i kristen tjeneste. Men her er Paulus raus: Hva gjør nå det? Kristus blir forkynt i alle fall, det er er hans innstilling.

Kanskje det rett og slett er et poeng at det nettopp er syndere som skal formidle evangeliet. De vet i alle fall at de formidler noe til andre som det er bruk for. Kanskje noen i dag trenger hjelp til å se det slik.