Filipperbrevet – Dag 7

Filipperbrevet er med rette kalt et Kristus-brev pga. sitt vitnesbyrd om hva Kristus betyr. Om vi skal finne et hovedtema, må det være gleden, som er hele brevets grunntone.

Banner som leser: "12 dager" og "Filipperbrevet"

Omsorg for andre

Filipperne 2,19-30

Les i nettbibelen.

19I Herren Jesus håper jeg at jeg snart kan sende Timoteus til dere, så også jeg kan få nytt mot av å høre hvordan det går med dere. 20Jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig har omsorg for dere. 21For alle andre er opptatt av sitt eget og ikke av Jesu Kristi sak. 22Men dere vet at Timoteus har bestått sin prøve. Han arbeidet for evangeliet sammen med meg, slik en sønn hjelper sin far. 23Jeg håper å sende ham til dere så snart jeg ser hvordan det går med saken min, 24men i Herren er jeg trygg på at jeg snart skal komme selv. 25Jeg har også funnet det nødvendig å sende Epafroditus tilbake til dere. Han er min bror, medarbeider og stridskamerat, og han var deres utsending som skulle hjelpe meg med det jeg trengte. 26Han lengtet etter dere alle og var ute av seg fordi dere hadde hørt at han var blitt syk. 27Han var da også alvorlig syk, ja, døden nær. Men Gud forbarmet seg, ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. 28Derfor er jeg blitt enda mer ivrig etter å sende ham tilbake, så dere kan glede dere over å se ham igjen og jeg får en sorg mindre. 29Ta imot ham i Herrens navn med inderlig glede, og vis respekt for slike som ham. 30For det var i arbeidet for Kristus at han var døden nær; han satte livet på spill for å gi meg det som manglet i den hjelpen jeg fikk fra dere.

Her gir Paulus en fin omtale av Timoteus: Han tenker på det som tjener Kristi sak. Slik sett beskrives han som en sjelden fugl. Alle de andre tenker bare på sitt eget, mener Pau­lus. Vi vil vel plassere oss selv et sted midt imellom. Det som er interessant her, er hvordan denne interesse for Kristi sak slår ut i Timoteus’ liv: Ingen har en slik oppriktig omsorg for andre som han.

Kristi sak blir synlig gjennom omsorg for andre. Det kommer av at ingen har vist slik omsorg for oss som Kris­tus. Han kom ikke bare fra Rom til Filippi for å tjene dem der. Han kom fra himmelens herlighet for å møte den enkelte av oss. Han tenkte ikke på sitt eget, men ga avkall på alt for vår skyld. Timoteus var nok bare et svakt gjenskinn av Jesus. Og likevel, det gjenskinnet var sterkt nok til å berike dem som han ble sendt til av Paulus.

En slik omsorg viste også den andre han ville sende til dem, Epafroditus. Han satte til og med livet på spill for å formidle det Kristus ville gi dem. Kanskje vi trenger slike forbilder i dag for å forstå hva vi skal være opptatt med i møte med andre.

Spørsmål til samtale – Filipperne 2

  • Om Paulus skulle lest vers 12–16 for dere, hvilke ord ville han lagt mest vekt på?
  • Hva ønsker Paulus at filipperne skal huske om Jesus etter at de har lest dette kapitlet?
  • Se på kapitlet under overskriften «kristen omsorg». Hva kan vi lære av Paulus’ holdninger?
  • Hva betyr det å ha «samme sinn som Kristus Jesus»?