For nysgjerrige – Dag 2

Vi er alle troende når det gjelder dype spørsmål som: Hvorfor finnes det noe fremfor ingenting? Hva er et menneske? Finnes kjærlighet der ute? Hvordan kan vi vite? Hva er verdt å leve for – eller dø for? Spørsmålet blir derfor ikke så mye om vi tror, som hva vi tror – og hva som er.

Banner som leser: Lagslunsj for nysgjerrige, seks dager.

Hva er greia med Bibelen for så mange kristne?

Kristne mener at både naturen og kulturen forteller noe om Skaperen, men at Bibelen på en spesiell måte viser oss Guds vesen og vilje.

Intro

  • Hva tenker du om at Gud viser seg for mennesker gjennom en bok?

Bibel

2. Timoteus 3,12-17

Les i nettbibelen.

12Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 13Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og blir selv ført vill. 14Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 15Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Se

  • Hva skulle Timoteus holde fast ved?

Tenk

  • Hvordan kan skriften være «innblåst av Gud» og samtidig skrevet av mennesker?

Lev

  • Bibelstudier skal utruste «til all god gjerning». Er det gjenkjennelig?

Bønn

Gud, (hvis du finnes) takk for at du åpenbarer deg i Bibelen og for at den er tilgjengelig for så mange i dag. Utrust oss til å gi din godhet videre til andre.

Utfordring

Slå opp i boken «Grill en kristen om Bibelen» (Veritas forlag, 2020) og utforsk responsene på de ulike innvendingene mot Bibelen.