For nysgjerrige – Dag 3

Vi er alle troende når det gjelder dype spørsmål som: Hvorfor finnes det noe fremfor ingenting? Hva er et menneske? Finnes kjærlighet der ute? Hvordan kan vi vite? Hva er verdt å leve for – eller dø for? Spørsmålet blir derfor ikke så mye om vi tror, som hva vi tror – og hva som er.

Banner som leser: Lagslunsj for nysgjerrige, seks dager.

Hvem er du til å dømme?

Kristne er ikke kalt til å dømme, men til å elske. Dom er likevel noe vi trenger å snakke om, fordi det er viktig både i rettsstaten og i forhold til Gud.

Intro

  • Når er det bra å dømme og hvem har rett til å gjøre det?

Bibel

Romerne 3,21-26

Les i nettbibelen.

21Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. 22Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. 25Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. 26Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus.

Se

  • Å synde på gresk, hamartano, kan oversettes å bomme på målet. Hvordan sier teksten at vi bommer på målet?

Tenk

  • Hva betyr det at Jesus selv er rettferdig og kjenner den rettferdig som tror?

Lev

  • Hvordan oppleves det når noen, i kjærlighet, tar skylda eller konsekvensene for noe du har gjort?

Bønn

Gud, (hvis du finnes) takk for at du er villig til å kjenne oss rettferdig. Gi oss mot til å gjøre opp med mennesker vi har såret.

Utfordring

Be noen om tilgivelse som du har gjort urett mot.