For nysgjerrige – Dag 5

Vi er alle troende når det gjelder dype spørsmål som: Hvorfor finnes det noe fremfor ingenting? Hva er et menneske? Finnes kjærlighet der ute? Hvordan kan vi vite? Hva er verdt å leve for – eller dø for? Spørsmålet blir derfor ikke så mye om vi tror, som hva vi tror – og hva som er.

Banner som leser: Lagslunsj for nysgjerrige, seks dager.

Hva med all lidelsen da?

«Hvordan våger du å skape en verden så full av lidelse, som ikke er forårsaket av oss?» roper Stephen Fry til Gud. Kan Gud virkelig være god, når så mange lider?

Intro

  • Lidelse er et problem for alle livssyn. Hvilke forklaringer har du hørt?
  • På hvilket grunnlag kan en ateist som Fry si at lidelse er noe vi bør bekjempe?

Bibel

Efeserne 3,13-21

Les i nettbibelen.

13Derfor ber jeg dere: Mist ikke motet fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere! 14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

Se

  • I møte med lidelsen, hva ber Paulus om?

Tenk

  • Hvorfor tror dere noen utholder og lærer av lidelse, mens andre blir bitter og anklagende?

Lev

  • Gjennom Jesus viser Gud at han er med oss i lidelsen. Og han har lovet at en dag skal den opphøre. Hva gjør dette håpet med livet?

Bønn

Be bønnen fra vers 14.

Utfordring

Hvordan kan du redusere unødvendig lidelse i andre menneskers liv denne uken?