Fra Himmelfart til Pinse – Dag 1

Jesus er både den allmektige Herre og vår øversteprest som ber for oss i himmelen. Det er et seiersbudskap og et trøstebudskap. Denne leseplanen tar deg med inn i noen aktuelle tekster og avslutter med oppfyllelsen av løftet om Den hellige Ånd.

Banner som leser "Fra Himmelfart til Pinse" og "6 dager"

Refleksjon

Denne teksten hvisker til meg:

  • Vær frimodig! Jesus har jo stått opp fra graven. Kan det være tvil om det?
  • Vær frimodig! Våg å krysse en grense og fortell om ham til andre. Han har lovt deg kraft fra det høye.
  • Vær frimodig! Han du tror på, sitter nå ved allmaktens høyre hånd. Han skal tre fram med seier – til slutt.

Fordypning

Lukas skrev et historieverk av dimensjoner – i to bind: Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger. Han arbeidet systematisk og historisk (Lukas 1,1-4). Han begynner «bind 2» med de førti dagene mellom påskedag og Kristi himmelfartsdag. Det var i denne tiden Jesus viste seg for 500 på en gang (1 Korinterbrev 15,6).

Dette var en tid da løftet om Ånden og den kommende verdensmisjon var Jesu hovedtema.

Disiplene spekulerte tydeligvis over hvordan profetiene om endetiden skulle realiseres (vers 6–7). Jesu svar flytter deres oppmerksomhet mot det som skal skje. Han vil etter Åndens komme virkeliggjøre sitt oppdrag: Å «samle et folk av hedninger for sitt navn» (Apostlenes gjerninger 15,14). Guds folk skal i endetiden bli et folk av Messiastroende – fra Israel og alle folkeslag.

Selve «himmelfarten» skildres også i de siste versene av «bind 1»: Han steg opp idet han velsignet dem. Slik ble det tydelig at han skulle inneha æresetet ved Guds høyre hånd og oppfylle Salme 110. (Se neste tekst.)

Takk, Jesus.

Du sto opp fra graven, for opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd. Du er min Herre, og du vil ved Ånden komme nær og bo hos meg med frimodighet og kraft. Takk, takk. Amen

Bibelteksten

Apostlenes gjerninger 1,1-11

Les i nettbibelen.

1I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte 2og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. 3Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. 4En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. 5For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» 6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» 9Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»

Les mer

1Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. 3Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, 4så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.

Les i nettbibelen

6Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.

Les i nettbibelen

14Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn.

Les i nettbibelen

1Av David. En salme. Herren sier til min herre: «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!» 2Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer. Du skal herske blant dine fiender! 3Folket ditt møter villig fram den dagen du viser din kraft. Din ungdoms dugg kommer til deg i hellig prakt, fra morgenrødens fang. 4Herren har sverget og angrer det ikke: «Du er prest til evig tid på Melkisedeks vis.» 5Herren er ved din høyre hånd, han knuser konger på sin vredes dag. 6Han holder dom over folkeslag, det er fullt av lik, han knuser hoder vidt over jord. 7Han drikker av bekken ved veien, derfor løfter han hodet høyt.

Les i nettbibelen