Fra Himmelfart til Pinse – Dag 4

Jesus er både den allmektige Herre og vår øversteprest som ber for oss i himmelen. Det er et seiersbudskap og et trøstebudskap. Denne leseplanen tar deg med inn i noen aktuelle tekster og avslutter med oppfyllelsen av løftet om Den hellige Ånd.

Banner som leser "Fra Himmelfart til Pinse" og "6 dager"

Refleksjon

Nå i tiden etter Kristi himmelfartsdag vil jeg gjøre denne bønnen til min. Jeg vil be om at Gud i det høye, som har kommet oss så nær gjennom Jesus, vil opplyse øynene mine, troens øyne. Jeg vil be om å få se hva alt det som skjedde med Jesus, innebærer. Især vil jeg legge vekt på at han overvant døden og nå sitter på æresetet i himmelen. Ja, han er den øverste. Ingen over. Ingen ved siden – unntatt Far selv. «Han har frigjort og frelst meg fra alle synder, fra dødens og djevelens makt» (Luthers forklaring til andre trosartikkel).

Fordypning

Efesermenigheten levde i et miljø der mørkets makter ofte må ha vært tema. Og de kjente angsten komme smygende, for de hadde jo brutt med avgudsdyrkelsen. Tenk om ondskapens åndehær skulle slå til med hevn? Tenk om djevelen skulle overmanne dem med fristelser og falsk lære?

Apostelen lar Jesu opphøyelse være et hovedtema i brevet til dem (se også Efeserbrevet 2,5–6; 4,8–10 og 6,10–20). Kraft og makt er stikkord, og de knyttes til Guds gjerning på påskedag og på Kristi himmelfartsdag. Jesus er plassert over alle makter. Ingen kan true hans herredømme.

Det er Jesus som er menighetens Herre og hode. Nå vil han virke gjennom oss som er hans kropp (vers 22). Vi får stille oss til disposisjon for ham, og han vil utruste oss med kraft til troens gode gjerninger og til å stå djevelen imot.

Jesus,

la kunnskapen om det du gjennomførte – fra du steg ned til du steg opp – bli min store kraftkilde. La meg preges av den samme makt som var virksom den gangen. Jeg er jo død og oppreist med deg gjennom dåpen og troen. Takk.

Bibelteksten

Efeserne 1,17-22

Les i nettbibelen.

17Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken,

Les mer

5gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. 6I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.

Les i nettbibelen

8Derfor heter det: Han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver. 9At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. 10Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt.

Les i nettbibelen

10Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.

Les i nettbibelen