Fra Himmelfart til Pinse – Dag 5

Jesus er både den allmektige Herre og vår øversteprest som ber for oss i himmelen. Det er et seiersbudskap og et trøstebudskap. Denne leseplanen tar deg med inn i noen aktuelle tekster og avslutter med oppfyllelsen av løftet om Den hellige Ånd.

Banner som leser "Fra Himmelfart til Pinse" og "6 dager"

Refleksjon

Slik er han jeg tror på: Uforanderlig. Den samme fra dag til dag. Gjennom alle mine livsfaser er han den som ber for meg. Hvor? Der oppe i det himmelske tempelet.

Og om mine syndige tilbøyeligheter vil trykke meg ned, vet jeg at han er den som «en gang for alle» sonte synden og tok den bort fra Guds ansikt. Jeg får komme til ham med alt, og jeg får tro på ham som min øversteprest. Øversteprestene i Det gamle testamentet var bare svake skyggebilder av ham.

Fordypning

Hebreerbrevet omtaler i kapittel 5–10 Jesus som oppfyllelsen av ofringene i templet i den gammeltestamentlige tiden. Jesus er vår øversteprest. Mellom ham og øversteprestene fra Aron av, er det både likheter og forskjeller:

Likheten er at han var et menneske som kunne representere oss. Han gikk inn i det aller helligste rommet i himmelen med offerblod for våre synder – og for å be for oss slik øversteprestene gjorde.

Forskjellen er at han gjorde dette som en fullkommen og syndfri øversteprest som bar fram sitt eget blod fram som offer, og han gjorde det en gang for alle, ikke hvert år, slik øversteprestene gjorde.

Den underlige prestekongen Melkisedek er omtalt uten begynnelse og ende (1 Mosebok 14,18ff og Salme 110,4), slik er også Jesus vår øversteprest for evig, og det er reelt!

Kristi himmelfartsdag er innsettelsen av ham i denne prestegjerningen, og den skjedde på bakgrunn av at han langfredag ofret seg selv, et offer Gud godkjente påskedag.

Jesus,

du gikk frivillig veien til korset og ofret deg for meg. Nå er du i himmelen som min forsvarer og forbeder. Min frelse kan ikke ha et tryggere holdepunkt. Priset være deg, min øversteprest. Amen

Bibelteksten

Hebreerne 7,21–28

Les i nettbibelen.

21men denne ble innsatt med ed av Gud, som sier: Herren har sverget og angrer det ikke: Du skal til evig tid være prest. 22Derfor er den også så mye bedre, den pakten Jesus går god for. 23Dessuten har det vært flere slike prester, for døden hindret dem i å fortsette. 24Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. 25Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. 26Ja, en slik øversteprest måtte vi ha: hellig, uten ondskap, ren, atskilt fra syndere og opphøyd over himlene. 27Han trenger ikke, som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv. 28De som loven innsetter til øversteprester, er svake mennesker. Men gjennom ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, blir Sønnen innsatt, han som for evig har nådd fram til fullendelsen.

Les mer

18Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, Den høyeste.

Les i nettbibelen

4Herren har sverget og angrer det ikke: «Du er prest til evig tid på Melkisedeks vis.»

Les i nettbibelen