Fred – Dag 2

Vi lever i en urolig tid, og det er lett å bli både stresset og redd av de ulike inntrykkene livet kaster mot oss. Denne leseplanen hjelper deg til å bli bedre kjent med det motsatte av stress og redsel, nemlig fred. Hvordan leve et liv der freden på innsiden blir større enn stresset og frykten rundt oss? Gud er en Gud som ønsker at vi skal leve liv fulle av fred. Gud ønsker at du skal ha det godt på alle mulige måter!

Banner som leser "fred" og "fem dager"

Fred som vinner over frykt

Frykt er en tilstand som resulterer i at vi enten flykter eller fryser. Disiplene hadde samlet seg av frykt (Joh 20,19), og de fikk oppleve at det skjedde noe da Jesus dukket opp. For når Jesus gjør sin entré, betyr det at frykten må slippe taket.

På samme måte som han kom rett inn i disiplenes situasjon med fred, kan han også komme til oss med fred. Jesus stiller seg midt i vår situasjon, og gjør at vi kan gå fra frykt til fred.

Jesus er vår fred, det er en fred vi har fått tilgang til gjennom troen. Vi skal la Jesu fred få plass i hjertene våre. Og når freden fyller hjertet, er det ikke plass til frykten.

Vi har tilgang til Jesu fred, den freden som vinner over frykten.

Bibelteksten

Johannes 20,19-21

Les i nettbibelen.

19Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. 21Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.»

Spørsmål/utfordring:

  • Har du noe du frykter for og som du kan invitere Jesus og hans fred inn i?
  • Søker du på ordet «fred» i Det nye testamentet, får du 82 treff, og i dagens stykke leser du noen av disse. Finn gjerne noen av de andre også, og les om fred på egen hånd.
  • Lær ett av disse versene utenat, og gi det videre til en som trenger det.

Flere bibelvers:

1Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.

Les i nettbibelen

13Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.

Les i nettbibelen

14For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp

Les i nettbibelen

17Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær.

Les i nettbibelen

15La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige!

Les i nettbibelen

18I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten.

Les i nettbibelen