God morgon – Dag 1

Les og høyr morgonandakter frå Geir Gundersen! «God morgon» er ei andaktsbok tett på Bibelen og tett på livet, og i denne leseplanen kan du lese og høyre fire av dei. Gundersen har halde morgonandakter i NRK i over 40 år, og refleksjonane er prega av erfaringar frå eit langt liv som truande menneske, erfaringar som både er personlege og allmenne.

Bibelno Leseplan Godmorgon

Høyr andakten!

Smak og kjenn at Gud er god

Hugs den lange vegen som Herren din Gud førte deg desse førti åra i ørkenen.
– Femte Mosebok 8,2

Til lukke med ein ny dag. I dag seier eg: Stans og sjå deg tilbake. Sjå på den vegen du har gått, sjå på den i tru. Smak og kjenn ein gong til på den maten du fekk.

Det finst dårlege måtar å sjå tilbake på. I det nostalgiske tilbakeblikket rømer vi frå den ubehagelege notida. Det er risikabelt å gjere fortida til gullalder. Slik legg vi notida død.

Eller vi kan la oss stendig på nytt fange i dei vonde minna. Om eigne feilsteg, eller aller helst om kor såra vi vart av andre sine feilsteg. Men det gode tilbakeblikket er den rette medisinen mot dei dårlege. Høyr korleis Moses gir folket sitt mot til å gå vidare gjennom å stanse og sjå tilbake:

Hugs den lange vegen som Herren din Gud førte deg desse førti åra i ørkenen. Han ville audmjuka deg og prøva deg og sjå kva som budde i hjartet ditt, om du ville halda boda hans eller ikkje. Han audmjuka deg; han lét deg svelta og lét deg eta manna, ein mat som korkje du eller fedrane dine kjende til. Slik ville han visa deg at mennesket ikkje lever berre av brød; mennesket lever av kvart ord som kjem frå Herrens munn (5 Mos 8,2–3).

Det har ein forbløffande verknad dette, å sjå seg tilbake i tru. Kvar gong eg ser på fortida med tru i blikket, endrar den seg. Det skjer bokstaveleg tala eit under framfor mine auge. Desse fakta frå fortida, dei eg trudde var så faste og urokkande, dei byrjar å røre på seg, det blir avstand mellom dei. I desse mellomromma finn eg stadig fleire spor av Han som også var der, min Far i himmelen.

Eg, Geir Gundersen, ser tilbake. Fordi utsiktspunktet stendig er nytt, oppdagar eg stendig nye trekk i landskapet. Barndomen opnar seg på nytt. Korsvegane i ung og vaksen alder kjem tydelegare fram og får ny meining. Eg går gjennom erfaringane mine på nytt, og får ei ny erfaring. Det er det ordet erfare betyr: å bli kjend i terrenget gjennom å gå på kryss og tvers i det. Så tåpeleg det var å tru at eg kjende fortida mi, at det ikkje var meir å hente der.

Eg ser tilbake i tru – og lik Moses stansar eg særleg ved vandringa gjennom øydemarka, tider som var tunge og harde. Kva eg oppdagar? At han førte meg heile vegen mot målet eg ikkje kjende. At han gjorde maksimalt ut av mine «ja» og var overberande med mine «nei», at han gav meg akkurat den maten eg trengde når eg var så trøytt at eg ikkje kunne gå eitt steg lenger.

Eg ser tilbake. Eg smakar og kjenner at Gud er god.

Bibeltekst

5. Mosebok 8,2-3

Les i nettbibelen.

2Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte deg disse førti år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg og få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. 3Han ydmyket deg; han lot deg sulte, og han lot deg spise manna, en mat som verken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød; mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn.

Les mer:

5siden Abraham hørte på meg og holdt seg til det jeg har bestemt, mine bud, forskrifter og lover.» 6Så ble Isak boende i Gerar. 7Da mennene på stedet spurte ham ut om hans kone, svarte han: «Det er min søster.» Han våget ikke si «min kone» fordi han var redd de skulle slå ham i hjel på grunn av Rebekka. For hun var meget vakker. 8Da han hadde vært der en tid, hendte det at Abimelek, filisterkongen, så ut av vinduet og fikk se Isak kjærtegne sin kone Rebekka. 9Abimelek kalte Isak til seg og sa: «Hun er jo din kone! Hvorfor sa du at hun er søsteren din?» Isak svarte: «Jeg tenkte at jeg kunne miste livet på grunn av henne.» 10Da sa Abimelek: «Hva har du gjort mot oss? En eller annen av folket kunne fort ha ligget med din kone og ført skyld over oss!» 11Så ga Abimelek hele folket dette påbudet: «Den som rører denne mannen eller hans kone, skal dø.»

Les i nettbibelen

9ט Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham.

Les i nettbibelen

8For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. 9Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker.

Les i nettbibelen

7Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.

Les i nettbibelen

6Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. 7Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

Les i nettbibelen

Geir Gundersen
Acme

God morgon

119 andaktar til kvardag og høgtid – sorg og glede.
349,-