Godhet – Dag 1

Alle mennesker lengter etter godhet, men noen opplever å motta mindre godhet enn andre. I denne Lagslunsjen utforsker vi hva det vil si at all godhet kommer fra Gud, at Gud ønsker godhet for alle.

Banner som leser: "Lagslunsj" og "8 dager"

Godhet fra Gud

Når man skal snakke om godhet er det naturlig å starte med opphavet til alt som er godt, nemlig Gud.

Intro

  • Hva er det første du tenker på når du hører ordet; Godhet?

Bibel

Salmene 23,1-6

Les i nettbibelen.

1En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. 2Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. 3Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. 4Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. 5Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. 6Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.

Se

  • Hva sier teksten om de forskjellige aspektene ved Guds godhet ovenfor oss?

Tenk

  • På hvilken måte har Gud vært god ovenfor deg i ditt liv?

Lev

  • Hvordan kan vi bli mer bevisst på å ta imot Guds godhet i hverdagen, både i gode og utfordrende omstendigheter?

Bønn

Takk Gud for all godhet og at han hjelper oss å dele sin godhet videre. Be om at han skal vise oss nye ting gjennom de neste samlingene.

Utfordring

Hvilke konkrete ting kan du gjøre for å bli mer bevisst på Guds godhet?