Godhet – Dag 4

Alle mennesker lengter etter godhet, men noen opplever å motta mindre godhet enn andre. I denne Lagslunsjen utforsker vi hva det vil si at all godhet kommer fra Gud, at Gud ønsker godhet for alle.

Banner som leser: "Lagslunsj" og "8 dager"

Godhet som koster

I Norge har vi mange materielle goder som har stor betydning for oss. I dag skal vi snakke om godhet som koster.

Intro

  • Nevn tre viktige ting du bruker hver dag. Hvis du måtte gi bort én av dem, hva ville det vært?

Bibel

Markus 12,41-44

Les i nettbibelen.

41Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. 42Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. 43Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. 44For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Se

  • På hvilken måte ga den fattige enken mer enn de rike?

Tenk

  • Hvordan tror du enken hadde det i livet: Materielt? Sosialt? Med Gud?

Lev

  • Hvordan vil en hverdag der vi stadig gir på egen bekostning forme vår karakter?

Bønn

Takk Gud for at Han forsørger. Be om muligheter til å sette andres behov over dine egne.

Utfordring

Gir du månedlig penger til et godt formål? Vurder å øke beløpet.