Historikeren Lukas – Dag 5

Lukas kalles ofte for historikeren blant forfatterne i Bibelen. Han legger stor vekt på at det han skriver, virkelig har skjedd. Mange av tekstene handler om at Jesus ble sett og hørt av mange. Denne leseplanen tar fram noen av disse tekstene.

Headerbilde som sier "Historikeren Lukas"

Det var mange som så graven

Alle de fire evangeliene forteller om øyenvitner som så den tomme graven til Jesus. De forteller også at Jesus viste seg for disiplene etter at han hadde stått opp.

Lukas forteller om en stor gruppe kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea. Han skriver at de var «mange». Noen av dem er navngitt i fortellingen om den tomme graven, men teksten sier også at de var flere (Lukas 24,10).

Noen av apostlene til Jesus kom også til graven og så at den var tom. Det samme kunne de romerske myndighetene bekrefte. De ville ha vist fram liket av Jesus dersom graven ikke var tom.

Kvinner kunne ikke være vitner i rettssaker i samtida. Derfor er det påfallende at kvinner er øyenvitner til den tomme graven. Dette er et autentisk trekk ved tekstene.

Evangeliene forteller videre om flere ganger da Jesus viste seg for alle apostlene, og at han viste seg for noen av disiplene. En av de mest særpregede historiene står hos Lukas, som forteller om to disipler som møtte Jesus på veien til Emmaus (Lukas 24,11–35).

Fortellingene om Jesus etter oppstandelsen er ikke helt like i de fire evangeliene. Dette er en styrke ved framstillingen. For det viser at det ikke er en oppdiktet likhet mellom dem.

Forordet fra evangelisten

Lukas 24,9-10

Les i nettbibelen.

9Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. 10Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene.

Spørsmål:

1. Hvem var de første som så den tomme graven til Jesus?

2. Hvem var de første de fortalte det til?

3. Hvordan reagerte de som hørte at graven var tom?