Lovsyng Herren (Salme 103,1-22)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Lovsyng Herren

Salmene 103,1-22

Les i nettbibelen.

1Av David. Velsign Herren, min sjel! Alt som i meg er, velsign hans hellige navn. 2Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. 3Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. 4Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. 5Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen. 6Herren skaper rettferd, han lar alle undertrykte få sin rett. 7Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk. 8Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn. 9Han anklager ikke for alltid og er ikke for evig harm. 10Han gjør ikke gjengjeld for våre synder, han lønner oss ikke etter vår skyld. 11Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. 12Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. 13Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. 14For han vet hvordan vi er skapt, han husker at vi er støv. 15Dagene mennesket får, er som gress, det blomstrer som blomsten på marken. 16Når vinden farer over den, er den borte, stedet den sto på, vet ikke lenger av den. 17Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn, 18til dem som holder hans pakt og husker hans bud, så de følger dem. 19Herren har reist sin trone i himmelen, han rår som konge over alt. 20Velsign Herren, dere hans engler, dere sterke helter som lydige setter hans ord i verk. 21Velsign Herren, alle hans hærskarer, dere tjenere som setter hans vilje i verk. 22Velsign Herren, alle hans skapninger, overalt hvor han rår. Velsign Herren, min sjel!