Salomos veiledning (Ordsp 16,1-18,24)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Salomos veiledning

Ordspråkene 16,1-18,24

Les i nettbibelen.

1Menneskehjertet legger sine planer, men Herren legger svaret på hans tunge. 2En mann kan synes at hans ferd er ren, men Herren prøver tankene. 3Legg alt du gjør, i Herrens hånd, så skal dine planer lykkes. 4Herren skapte alt for et formål, også den urettferdige for ulykkens dag. 5Herren avskyr den som har et hovmodig hjerte, når tiden er inne, blir han straffet. 6Med godhet og troskap blir skyld sonet, den som frykter Herren, vender seg bort fra det onde. 7Den som går veier som gleder Herren, får fred også med fiendene sine. 8Bedre å ha lite med rettferd enn å få stor vinning med urett. 9I hjertet tenker mannen ut sin vei, men det er Herren som styrer skrittene hans. 10På kongens lepper er rette svar, han svikter ikke når han feller dom. 11Rett vekt og vektskål er Herrens sak, hvert vektlodd i pungen er hans verk. 12Konger avskyr lovløs gjerning, for ved rettferd skal tronen trygges. 13Ærlige lepper er til glede for kongen, han elsker den som taler rett. 14Kongens harme bærer bud om død, men en vis kan stille harmen. 15Når kongens ansikt lyser, er livet berget, hans velvilje er som en sky med vårregn. 16Å kjøpe visdom er bedre enn gull, å kjøpe innsikt er mer verdt enn sølv. 17De rettskafnes vei er å vende seg bort fra det onde, den som akter på sin ferd, bevarer livet. 18Stolthet kommer før sammenbrudd, hovmod før fall. 19Bedre å være ydmyk med de fattige enn å dele bytte med de stolte. 20Den som handler forstandig, skal finne det gode, salig er den som stoler på Herren. 21Klok kalles den som har visdom i hjertet, veltalende tunge gir større lærdom. 22Den som har forstand, har en kilde til liv, det er dumt å formane den dumme. 23Den vises hjerte gjør munnen hans klok, legger mer og mer lærdom på leppene hans. 24Vennlige ord er dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen. 25En vei som synes å være den rette, kan likevel ende i døden. 26Sulten får en arbeider til å slite, hungeren driver ham fram. 27Et ondsinnet menneske graver opp ondskap, på leppene hans brenner det som ild. 28En som er svikefull, volder trette, den som baktaler andre, skiller venn fra venn. 29Voldsmannen lokker sin neste og fører ham inn på en vei som ikke er god. 30Han kniper øynene sammen, pønsker på svik, presser leppene sammen og setter det onde i verk. 31Grå hår er en fager krone, på rettferds vei er den å finne. 32Bedre å være sen til vrede enn å være krigshelt, bedre å styre sitt sinn enn å innta en by. 33Terningen kastes på fanget, hvordan den faller, bestemmer Herren. 1Bedre er en tørr brødbit i ro og fred enn huset fullt av festmat og krangel. 2En forstandig slave blir herre over en udugelig sønn og får del i arven med brødrene hans. 3Sølv prøves i smeltedigelen og gull i smelteovnen, men Herren prøver hjertene. 4Den som gjør ondt, lytter til onde tunger, løgneren hører på skadelig snakk. 5Den som spotter den fattige, håner hans skaper, den som gleder seg over ulykke, slipper ikke straff. 6Barnebarn er de gamles krone, fedrene er barnas stolthet. 7Store ord sømmer seg ikke for en dåre, løgn enda mindre for en stormann. 8Den som gir bestikkelser, tror han har en lykkestein, hvor han enn vender seg, vil han lykkes. 9Den som dekker over et feiltrinn, legger vinn på vennskap, den som bringer det videre, skiller venn fra venn. 10Advarsler biter bedre på den kloke enn hundre slag på dåren. 11Den som er ond, søker bare opprør, men et nådeløst sendebud kommer imot ham. 12Det er bedre å møte en binne som har mistet ungene sine, enn en dåre i hans dumhet. 13Lønner noen godt med ondt, viker ulykken aldri fra hans hus. 14Den som starter en krangel, åpner for en flom. Hold opp før tretten bryter løs! 15Å frikjenne en skyldig eller å dømme en som har rett – Herren avskyr begge deler. 16Hva hjelper penger i dårens hånd? Kan han kjøpe visdom når han ikke har vett? 17En venn viser alltid kjærlighet, en bror er født til å hjelpe i nød. 18Vettløs er den som gir sitt håndslag og stiller sikkerhet for sin neste. 19Den som elsker trette, elsker synd. Den som gjør døren høy, søker sammenbrudd. 20Et falskt hjerte finner ikke det gode, en svikefull tunge fører i ulykke. 21Sorg får den som har en dåre til sønn, far til en narr får ingen glede. 22Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på kroppen. 23Den urettferdige tar imot bestikkelser fra annen manns lomme for å fordreie rettens gang. 24Den kloke har visdom for øye, dårens blikk flakker til jordens ender. 25En tåpelig sønn vekker sinne hos sin far til bitter sorg for henne som fødte ham. 26Det er galt å gi en rettferdig bøter, verre å slå stormenn fordi de er rettskafne. 27Klok er den som sparer på ord, den forstandige holder hodet kaldt. 28Selv den dumme regnes for vis når han tier, og klok så lenge han holder munn. 1En einstøing følger sin egen lyst, glefser mot alle kloke råd. 2Dåren bryr seg ikke om innsikt, han vil bare vise hva han tenker selv. 3Med en urettferdig kommer forakt, og med skam kommer spott. 4En manns ord er som dypt vann, visdommens kilde er en bekk som veller fram. 5Det er galt å holde med en urettferdig og drive den rettferdige bort fra retten. 6Dårens lepper volder strid, hans munn roper etter riset. 7Dårens munn blir hans egen undergang, leppene blir en snare for ham. 8Ord fra en baktaler er som lekre retter, de glir ned i magen. 9Den som forsømmer arbeidet sitt, er bror til den som ødelegger. 10Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner vern. 11Den rikes gods er hans faste borg, i hans tanke er det som en vernende mur. 12Før mannen faller, er han stolt i hjertet, foran ære går ydmykhet. 13Den som svarer før han hører, er dum og høster skam. 14Motet holder et menneske oppe i sykdom, men mismot, hvem kan bære det? 15Et klokt hjerte kjøper seg kunnskap, de vises øre vinner kunnskap. 16Gaver åpner dører og gir adgang til de store. 17Den som taler først i en sak, får rett, inntil motparten kommer og spør ham ut. 18Loddkasting gjør ende på tretter og avgjør strid mellom mektige. 19En krenket bror er en befestet by, krangel er som bommen på en borgport. 20Magen nyter godt av det munnen bærer fram, leppene bærer frukt som metter. 21Tungen har makt over død og liv, de som gjerne bruker den, får smake frukten. 22Den som finner en kone, finner lykken; han har vunnet velvilje hos Herren. 23Den fattige kommer med bønn om nåde, den rike svarer med harde ord. 24Det finnes venner som skader hverandre, men en sann venn er mer trofast enn en bror.