Dåp og fristelse (Matt 3,13-4,17)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Dåp og fristelse

Matteus 3,13-4,17

Les i nettbibelen.

13Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. 14Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» 1Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» 5Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren 6og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg.Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» 7Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» 8Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» 10Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» 11Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. 12Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt fengslet, dro han tilbake til Galilea. 13Han forlot Nasaret og bosatte seg i Kapernaum, ved sjøen, i Sebulons og Naftalis land. 14Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja: 15Sebulons land og Naftalis land, ved veien til havet, bortenfor Jordan, hedningenes Galilea, 16det folket som bor i mørke, har sett et stort lys, over dem som bor i dødsskyggens land, har lyset strålt fram. 17Fra da av begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær!»