PHP 4,2-9

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Glede i Herren

Filipperne 4,2-9

Les i nettbibelen.

2Jeg formaner deg, Evodia, og deg, Syntyke: Kom til enighet i Herren! 3Og jeg ber også deg, du som med rette heter Synzygos, om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok. 4Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! 5La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. 6Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. 7Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. 8Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! 9Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette! Så skal fredens Gud være med dere.