Eldste og diakoner (1 Tim 3,1-16)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Eldste og diakoner

1. Timoteus 3,1-16

Les i nettbibelen.

1Dette er et troverdig ord. 2En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være én kvinnes mann, nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, 3ikke drikkfeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. 4Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. 5Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? 6Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevelen. 7Han må også ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare. 8På samme måte skal diakonene være hederlige og ikke tale med to tunger, de må ikke drikke for mye vin eller være ute etter skammelig vinning. 9De skal eie troens mysterium i en ren samvittighet. 10Men også de skal først prøves, og er det ikke noe å utsette på dem, kan de settes til tjenesten. 11På samme måte skal kvinnene være hederlige, uten sladder, edruelige og pålitelige i alt. 12En diakon skal være én kvinnes mann, og kunne ta ansvar for sine barn og styre sitt hus på en god måte. 13For de som utfører tjenesten godt, blir høyt verdsatt og kan vise stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. 14Jeg skriver dette til deg enda jeg håper å komme til deg snart. 15Men hvis det trekker ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll. 16Samstemt bekjenner vi at gudsfryktens mysterium er stort. Han ble åpenbart i kjøtt og blod, rettferdiggjort i Ånden, sett av engler, forkynt for folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.