Inspirert av Gud (2 Tim 3,10-4,8)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Inspirert av Gud

2. Timoteus 3,10-4,8

Les i nettbibelen.

10Men du har fulgt meg i lære og livsførsel, i holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet, 11og i forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hvor mange forfølgelser jeg enn har måttet tåle, har Herren reddet meg ut av dem alle. 12Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 13Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og blir selv ført vill. 14Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 15Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. 1Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde: 2Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning! 3For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. 4De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. 5Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. 6For nå blir jeg ofret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. 7Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. 8Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme.