Jesus kommer tilbake (1 Tess 4,13-5,11)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Jesus kommer tilbake

1. Tessaloniker 4,13-5,11

Les i nettbibelen.

13Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. 14For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. 15Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. 16For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. 17Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene! 1Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere, søsken. 2For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 3Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna. 4Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv. 5For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. 6Så la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru! 7For de som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, gjør det om natten. 8Men vi som hører dagen til, skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brynje og med håpet om frelse som hjelm. 9For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. 10Han døde for oss for at vi skal leve sammen med ham enten vi våker eller sover. 11Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.