Brev til menighetene (Åp 2,1-3,22)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Brev til menighetene

Johannes' åpenbaring 2,1-3,22

Les i nettbibelen.

1Skriv til engelen for menigheten i Efesos:Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestakene av gull: 2Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. 3Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett. 4Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet. 5Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før! Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort – hvis du ikke vender om. 6Men du skal ha ros for at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør. 7Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. 8Skriv til engelen for menigheten i Smyrna:Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende: 9Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er – men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge. 10Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve, og i ti dager skal dere lide trengsler. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans. 11Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal ikke rammes av den annen død. 12Skriv til engelen for menigheten i Pergamon:Dette sier han som har det skarpe, tveeggede sverd: 13Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen deres, der Satan bor. 14Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak å sette en felle for Israelsfolket, så de spiste avgudsoffer og drev hor. 15Så har du også noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære. 16Vend om! Ellers kommer jeg snart til deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn. 17Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det. 18Skriv til engelen for menigheten i Tyatira:Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse: 19Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og tro, din tjeneste og utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger overgår dine første! 20Men dette har jeg imot deg: Du tåler denne kvinnen Jesabel, hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. 21Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeri. 22Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, kaster jeg ut i stor nød dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger. 23Og barna hennes vil jeg drepe med pest. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder hver og en av dere etter det dere har gjort. 24Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne læren og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere. 25Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. 26Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene: 27Han skal styre dem med jernstav, som leirkar blir de knust. 28Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. 29Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! 1Skriv til engelen for menigheten i Sardes:Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død. 2Våkn opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. 3Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det og vend om! For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. 4Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. 5Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler. 6Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! 7Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia:Dette sier Den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne: 8Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. 9Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg. 10Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. 11Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg! 12Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud – og også mitt nye navn. 13Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! 14Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har skapt: 15Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 16Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. 17Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. 18Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. 19Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! 20Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. 21Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. 22Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!