Hva gjør Den hellige ånd? – Dag 1

Denne leseplanen følger disiplene fra Kristi himmelfartsdag til pinse, og den forteller hva Den hellige ånd, som kom pinsedag, kan gjøre med dem som hører eller leser i Bibelen.

Banner som leser: Hva gjør Den hellige ånd, leseplan på 9 dager.

Jesus ble løftet opp til himmelen

Mange av jødene som levde på Jesu tid ventet på Messias. De fleste av dem tenkte at Messias skulle være en konge som skulle ordne opp og jage romerne ut. Fordi Jesus ikke var slik, ble de sinte og prøvde å kvitte seg med ham. De trodde at de hadde klart det i påsken, da Jesus ble hengt på korset og døde. Men på påskedag sto Jesus opp fra døden, det var Gud som gjorde ham levende. Etter det var han sammen med disiplene i 40 dager. Det er dag 40 vi har lest om her.

I slutten av vers 6 ser vi at disiplene har et ørlite håp om at Jesus bare skal vrenge kappen av seg og bli Supermann-Messias. Men Jesus hadde en annen plan. Alt skal bli forandret, sier han, men den forandringen skal komme innenfra, når Den hellige ånd kommer.

Les Apostlenes gjerninger kapittel 1 vers 1 til 11 og prat sammen om disse spørsmålene:

  • Hvor mange dager var Jesus sammen med disiplene etter at han sto opp fra de døde (påskedag)?
  • Hva var det Jesus lovte disiplene denne dagen?
  • Hvorfor trengte disiplene kraft?

Bibelteksten

–11

Les i nettbibelen.

1I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte 2og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. 3Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. 4En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. 5For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» 6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» 9Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»