Hva gjør Den hellige ånd? – Dag 2

Denne leseplanen følger disiplene fra Kristi himmelfartsdag til pinse, og den forteller hva Den hellige ånd, som kom pinsedag, kan gjøre med dem som hører eller leser i Bibelen.

Banner som leser: Hva gjør Den hellige ånd, leseplan på 9 dager.

De måtte vente

Det kan være spennende å være hjemme alene. Om foreldrene våre er borte, har vi alltid fått beskjed om hva de kan gjøre og hva de ikke må gjøre. Men det kan også bli litt skummelt eller kjedelig å være alene hjemme. – Vi savner tryggheten og gleder oss til at vi skal være sammen igjen.

Nå får disiplene virkelig oppleve hvordan det føles. De er jo ikke hjemme hos seg selv engang: de dro jo til Jerusalem sammen med Jesus for å feire påske og holde høytid – og så ble alt så helt annerledes. De har leid et rom for påsken, og der er det nokså folksomt.

I vers 14 ser vi hva de gjorde mens de ventet. Det er en veldig lur ting å gjøre når vi er usikre på hva som skal skje. Kanskje lurte de på hva Jesus mente da han sa: «Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere» (Joh 14,6).

Les Apg 1,12–14 og prat sammen om disse spørsmålene:

  • Hvem var disiplene sammen med etter at Jesus for opp til himmelen?
  • Hva var det disiplene ventet på?
  • Hva gjorde de mens de ventet?

Bibelteksten

Apostlenes gjerninger 1,12-14

Les i nettbibelen.

12Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. 13Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. 14Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans.

Flere bibelvers

6Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Les i nettbibelen