Hva gjør Den hellige ånd? – Dag 4

Denne leseplanen følger disiplene fra Kristi himmelfartsdag til pinse, og den forteller hva Den hellige ånd, som kom pinsedag, kan gjøre med dem som hører eller leser i Bibelen.

Banner som leser: Hva gjør Den hellige ånd, leseplan på 9 dager.

Den hellige ånd hjelper oss å forstå

Jeg synes av og til at det kan være vanskelig å forstå det jeg leser i Bibelen. Men når jeg ber Gud om hjelp, har jeg ofte opplevd at det plutselig gikk opp et lys for meg. Da er det Den hellige ånd som virker. Men Den hellige ånd virker ikke bare når vi leser Bibelen. Han viser oss hva som er rett, gir oss dårlig samvittighet når vi gjør noe galt, og minner oss om bibelvers vi har lest før.

Les Evangeliet etter Johannes kapittel 14 vers 26 og prat sammen om disse spørsmålene:

  • Hva gjør dere når noen sier noe dere ikke forstår?
  • Har dere hørt noe fra Bibelen som dere syntes var vanskelig å forstå?
  • Hvem kan dere spørre om hjelp til å forstå det som står i Bibelen?

Bibelteksten

Les i nettbibelen.

26Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.