Hva gjør Den hellige ånd? – Dag 5

Denne leseplanen følger disiplene fra Kristi himmelfartsdag til pinse, og den forteller hva Den hellige ånd, som kom pinsedag, kan gjøre med dem som hører eller leser i Bibelen.

Banner som leser: Hva gjør Den hellige ånd, leseplan på 9 dager.

Den hellige ånd viser oss Jesus

Mange tenker alt for små tanker om Jesus. De mener han er et menneske, som oss, bare et supermenneske, siden har gjorde så mange fine ting. Vi kan aldri helt forstå hvor stor Jesus er, og hvor stor kjærlighet han har til oss, men jo mer vi blir kjent med ham, jo mer vil Den hellige ånd vise oss om ham. Det er Den hellige ånd som skaper tro i oss, og som gjør at vi vet vi kan stole på det vi leser i Bibelen.

Les Efeserbrevet vers 3 vers 16 til 19 og prat sammen om disse spørsmålene:

  • Hva forteller disse versene om Jesus?
  • Hva betyr det at Kristus (Jesus) bor i hjertene våre?

Bibelteksten

Efeserne 3,16-19

Les i nettbibelen.

16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde!