Hva gjør Den hellige ånd? – Dag 7

Denne leseplanen følger disiplene fra Kristi himmelfartsdag til pinse, og den forteller hva Den hellige ånd, som kom pinsedag, kan gjøre med dem som hører eller leser i Bibelen.

Banner som leser: Hva gjør Den hellige ånd, leseplan på 9 dager.

Den hellige ånd skaper frukt

Om høsten er det ingen som synes det er rart at det kommer frukt på et frukttre. Hvis treet har fått nok sol og næring, vil det skje automatisk. Når vi leser i Bibelen, ber, er på kristne møter eller gudstjeneste, får troen vår næring. Da vil Den hellige ånd virke i oss, slik at vi blir mer lik på Jesus, og vi vil bære frukt – Åndens frukt.

Les Paulus' brev til Galaterne kapittel 5 vers 22 til 26 og prat sammen om disse spørsmålene:

  • Hvordan kan det bli frukt på trær som står i en hage?
  • Åndens frukt er ikke bare en ting, men mange ting. Hvilke ting husker dere?
  • Hva av det dere har lest i Galaterne 5,22-26 synes dere er mest utfordrende? Hvordan kan dere klare å leve slik det står her?

Bibelteksten

Galaterne 5,22–26

Les i nettbibelen.

22Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! 24De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. 25Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. 26La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.