Hva gjør Den hellige ånd? – Dag 8

Denne leseplanen følger disiplene fra Kristi himmelfartsdag til pinse, og den forteller hva Den hellige ånd, som kom pinsedag, kan gjøre med dem som hører eller leser i Bibelen.

Banner som leser: Hva gjør Den hellige ånd, leseplan på 9 dager.

Den hellige ånd gir oss kraft

Etter at Jesus ble tatt opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag, ble han avhengig av disiplene: Nå var det de som måtte for å fortsette å fortelle om ham og det han hadde gjort. Men de skulle slippe å gjøre dette alene. Den hellige ånd skulle gi dem kraft, han skulle gjøre dem sterke og modige. I dag er Jesus avhengig av deg og meg. Den hellige ånd vil hjelpe oss, slik at vi får kraft til å gjøre ting vi trodde vi ikke var mulig eller hadde mot til å gjøre.

Utfordring:

Er det noe du føler deg for svak til å gjøre? En ting er om du har sterke nok muskler til å bære noe tungt eller løpe veldig langt. En annen ting er om du har mot nok til å gjøre noe som virker litt skummelt. Det kan for eksempel være å bli venn med en ny i klassen eller nabo. Be Den hellige ånd om hjelp, så kan det hende du merker at Den hellige ånd gjør deg litt modigere!

Les evangeliet etter Johannes kapittel 15 vers 26 og prat sammen om disse spørsmålene:

  • Hva skulle disiplene gjøre etter at Jesus dro opp til himmelen?
  • Hvordan får vi vite om det Jesus gjorde?

Bibelteksten

Les i nettbibelen.

26Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg.