Hva gjør Den hellige ånd? – Dag 9

Denne leseplanen følger disiplene fra Kristi himmelfartsdag til pinse, og den forteller hva Den hellige ånd, som kom pinsedag, kan gjøre med dem som hører eller leser i Bibelen.

Banner som leser: Hva gjør Den hellige ånd, leseplan på 9 dager.

Den hellige ånd ber for oss.

Noen ganger har vi kanskje opplevd at vennene våre vil ha oss med på noe som ikke er bra, og derfor kjenner vi oss usikre. Andre ganger må vi bestemme oss for noe som vi ikke helt skjønner oss på. Hva kan vi gjøre da? Vi kan be. Det som også er så fint å vite er at Den hellige ånd ber for oss. Når vi forteller alt som det er til Jesus, vil Den hellige ånd hjelpe oss å forstå hva som er rett.

Les Paulus brev til Romerne, kapittel 8 vers 26 til 27 og prat sammen om disse spørsmålene:

  • Hvordan kan vi vite hva som er rett og galt?
  • Hva kan vi gjøre når vi ikke vet hva vi skal be om?

Forslag: Jesus lærte disiplene sine en veldig viktig bønn som heter Vår Far. Den kan vi også bruke når vi lurer på hva vi skal be om (Matteus 6,9-13).

Bibelteksten

–27

Les i nettbibelen.

26På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.

Vår Far

9Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. 10La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 11Gi oss i dag vårt daglige brød, 12og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. 13Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. *For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.•

Les i nettbibelen