I Guds tid – Dag 5

Hva har Kristi Himmelfart med oss vanlige mennesker å gjøre, og hvem er Den hellige ånd? Denne leseplanen inneholder smakebiter fra Wilfrid Stinissens bok «I Guds tid», som inneholder andakter for hver dag i året.

Banner som leser "i Guds tid" og "5 dager"

Hjelpeløse uten Ånden

«Og jeg vil be Faderen», sier Jesus, «og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: Sannhetens Ånd» (Joh 14,16). Her bruker Johannes det greske ordet «parakletos», og det betyr både hjelper og trøster. Den Hellige Ånd vil både hjelpe og trøste oss.

Vi trenger alle hjelp og trøst på ferden gjennom livet. Livet er ikke lett. Det er få ting vi mennesker er så enige om som nettopp dette. Mange ganger er det vanskelig å leve. Jesus lover oss en Hjelper og en Trøster fordi han vet at vi ikke makter livet alene.

Riktignok har Gud bestemt at vi skal hjelpe og trøste hverandre. Men ofte består livets vanskeligheter nettopp i at vi svikter og plager hverandre i stedet. Den hjelp vi kan gi hverandre, er ikke nok.

Vi kristne kjenner evangeliets høye idealer, så vi har virkelig behov for trøst og hjelp. Den kunnskapen vi har fått, gir oss et stort ansvar som vi vet at vi ikke kan bære av egen kraft. Vi skal elske slik Jesus har elsket oss, med en selvoppgivende og ofrende kjærlighet. Vi skal være fullkomne slik vår himmelske Far er fullkommen. Hvem av oss greier vel dette?

En kristendom uten Den Hellige Ånd gjør menneskene enda mer hjelpeløse enn de var før de ble kristne. Alt det vakre og fine som evangeliet taler om, det er jo helt uoppnåelig med menneskelige krefter.

Men Jesus har lovet å sende Hjelperen sin. I prinsippet har du allerede tatt imot ham, i dåpen. Og hvis du hver dag bruker bønnen til å åpne deg mer for ham, kommer livet ditt til å bli forvandlet.

Bibelteksten

Johannes 14,16-17

Les i nettbibelen.

16Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.