Jesus forteller

Jesus brukte ofte fortellinger for å forklare hva han mente. Disse fortellingene blir kalt for lignelser. Vi kan også kalle dem for sammenlikninger eller eksempelfortellinger. Noen av de mest berømte tekstene i Bibelen er lignelser. I denne leseplanen finner du de mest kjente lignelsene i Lukasevangeliet, blant andre lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Headerbilde som sier "Jesus forteller"

Jesus brukte ofte fortellinger for å forklare hva han mente. Disse fortellingene blir kalt for lignelser. Vi kan også kalle dem for sammenlikninger eller eksempelfortellinger. Noen av de mest berømte tekstene i Bibelen er lignelser. I denne leseplanen finner du de mest kjente lignelsene i Lukasevangeliet, blant andre lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Jesus brukte også lignelser fordi det var farlig å kritisere folk åpenlyst. Han fortalte mange lignelser som kritiserte de religiøse lederne i sin egen tid. Ofte var en eller flere personer i lignelsene et bilde på dem. Derfor er det ofte mer enn én ting å lære i lignelsene: De forteller noe om hvem Gud er, men også om hvordan vi mennesker vi ikke skal være mot hverandre.