Jesus forteller – Dag 2

Jesus brukte ofte fortellinger for å forklare hva han mente. Disse fortellingene blir kalt for lignelser. Vi kan også kalle dem for sammenlikninger eller eksempelfortellinger. Noen av de mest berømte tekstene i Bibelen er lignelser. I denne leseplanen finner du de mest kjente lignelsene i Lukasevangeliet, blant andre lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Headerbilde som sier "Jesus forteller"

Lignelsen om den barmhjertige samaritan

Lignelsen om den barmhjertige samaritan er den mest kjente fortellingen fra Jesus. Den er mesterlig fortalt. Den viser at et menneske er et menneske, samme hvor han eller hun kommer fra. Helten i historien kom fra nabofolket, som Jesu eget folk lå i fiendskap med. Denne fienden hjelper den skadde mannen. Men de hellige mennene fra hans eget folk gikk forbi, fordi de ikke kunne røre ved ham, av redsel for å få blod på seg. Her er kritikken av de religiøse lederne i samtida svært tydelig. Like tydelig er utfordringen som Jesus har gitt til alle mennesker som hører lignelsen: Gå og gjør det samme som samaritanen! Hvem er det du egentlig ikke vil komme i berøring med, men som du likevel kan gjøre noe godt mot?

Lignelsen om den barmhjertige samaritan

Lukas 10,25–37

Les i nettbibelen.

25Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26«Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» 27Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30Jesus tok dette opp og sa:«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’ 36Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»