Jesus forteller – Dag 3

Jesus brukte ofte fortellinger for å forklare hva han mente. Disse fortellingene blir kalt for lignelser. Vi kan også kalle dem for sammenlikninger eller eksempelfortellinger. Noen av de mest berømte tekstene i Bibelen er lignelser. I denne leseplanen finner du de mest kjente lignelsene i Lukasevangeliet, blant andre lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Headerbilde som sier "Jesus forteller"

Lignelsen om den rike bonden

Noen av lignelsene til Jesus føles bare mer og mer aktuelle med tida. Lignelsen om han som bygde større låver for å få plass til rikdommen sin, er en av dem. Den utfordrer oss til å tenke over hva vi gjør med rikdommen, både som land og som personer. Verdens største pengefond, som vi har del i, står som et ekstremt eksempel på det Jesus snakker om her. Hva gjør vi med rikdommen vi har fått? Men utfordringen handler også om oss selv, som privatpersoner: Hva er den umiddelbare reaksjonen vår når vi får penger mellom hendene? Er ryggmargsrefleksen å bruke dem på noen som er i nød? Eller er refleksen å gjemme dem? Jesus sier at vi uansett ikke får dem med oss herifra. Så hvordan bør vi bruke dem?

Lignelsen om den rike bonden

Lukas 12,13-21

Les i nettbibelen.

13En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» 14Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» 15Og han sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod.» 16Så fortalte han dem en lignelse:«Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden, 17og han tenkte med seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. 18Jo, dette vil jeg gjøre: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. 19Så skal jeg si til meg selv: Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!’ 20Men Gud sa til ham: ‘Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?’ 21Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud.»