Jesus forteller – Dag 5

Jesus brukte ofte fortellinger for å forklare hva han mente. Disse fortellingene blir kalt for lignelser. Vi kan også kalle dem for sammenlikninger eller eksempelfortellinger. Noen av de mest berømte tekstene i Bibelen er lignelser. I denne leseplanen finner du de mest kjente lignelsene i Lukasevangeliet, blant andre lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Bibelno Leseplan Lukas Jesusforteller

Lignelsen om Lasarus og den rike mannen

Lignelsen om den fattige Lasarus som ligger utenfor den rikes port er rystende aktuell i vår tid. Ingen kan lese denne teksten uten å bli preget. For det er en like høy mur mellom fattige og rike i verden i dag som den vi aner i lignelsen. Det rike Vesten har mange fattige som ligger og venter like utenfor portene våre, men ser ikke ut til å bry seg om dem. I mellomtiden lever den rike verden i luksus, akkurat som den rike i teksten. Det kanskje mest hjerteskjærende punktet i lignelsen er da den rike mannen ber Lasarus om å advare familien hans, men får høre at dette ikke er mulig. Disse ordene kommer aldri til å miste sin aktualitet. De utfordrer oss sterkt til å gjøre noe med livet vårt mens vi ennå kan.

Lignelsen om Lasarus og den rike mannen

Lukas 16,19-31

Les i nettbibelen.

19Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. 20Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. 21Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. 22Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. 23Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham. 24‘Far Abraham’, ropte han, ‘ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.’ 25Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’ 27Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham 28til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.’ 29Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de får høre på dem.’ 30Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.’ 31Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’»