Jesus forteller – Dag 6

Jesus brukte ofte fortellinger for å forklare hva han mente. Disse fortellingene blir kalt for lignelser. Vi kan også kalle dem for sammenlikninger eller eksempelfortellinger. Noen av de mest berømte tekstene i Bibelen er lignelser. I denne leseplanen finner du de mest kjente lignelsene i Lukasevangeliet, blant andre lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Headerbilde som sier "Jesus forteller"

Lignelsen om fariseeren og tolleren

Med lignelsen om fariseeren og tolleren har Jesus ført kritikken av de religiøse lederne i samtida nesten til ende. Fortellingen ligger så tett på virkeligheten at den nesten ikke kan kalles en lignelse. For dette kunne virkelig ha hendt – at en hovmodig fariseer og en fullstendig knust toller sto sammen og ba. Både ordene og kroppsspråket til de to som står og ber, forteller om to helt forskjellige holdninger overfor Gud: Jesus sier rett ut hva som er poenget i lignelsen: Det er den som føler seg knust og uverdig, som får Guds nåde, ikke den den som tror at en selv er bedre enn andre. Lignelsen utfordrer oss til å tenke gjennom hvordan vi selv ser på andre mennesker. Tror vi innerst inne at vi er bedre enn andre?

Lignelsen om fariseeren og tolleren

Lukas 18,9-14

Les i nettbibelen.

9Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: 10«To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. 11Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. 12Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ 13Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’ 14Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»