Jesus forteller – Dag 7

Jesus brukte ofte fortellinger for å forklare hva han mente. Disse fortellingene blir kalt for lignelser. Vi kan også kalle dem for sammenlikninger eller eksempelfortellinger. Noen av de mest berømte tekstene i Bibelen er lignelser. I denne leseplanen finner du de mest kjente lignelsene i Lukasevangeliet, blant andre lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Bibelno Leseplan Lukas Jesusforteller

Lignelsen om kongen og tjenerne

Lignelsen om tjenerne som skulle forvalte penger for herren sin, setter våre gaver og evner i fokus. Vi tenker lett at gaver og evner bare er våre. Men lignelsen forteller at vi har en forpliktelse til å ta dem i bruk. Vi skal ikke holde dem for oss selv. For Gud har et ønske om at vi skal ta dem i bruk. Gårsdagens tekst handlet om en toller som hadde for høye tanker om seg selv. Dagens tekst handler om det motsatte: Vi skal ikke ha for lave tanker om oss selv, slik at vi lar være å bruke de evnene og gavene vi har fått av Gud. Slik ser vi at de lignelsene Jesus fortalte, stadig er aktuelle i dag: Vi kan tolke og forstå vårt eget liv i lys av disse gamle fortellingene. Vi blir utfordret til å leve et aktivt liv, i omsorg for andre.

Lignelsen om kongen og tjenerne

Lukas 19,11-26

Les i nettbibelen.

11Mens de sto og hørte på dette, fortalte Jesus også en lignelse. For han var nær Jerusalem, og de trodde at Guds rike straks ville komme til syne. 12Han sa:«En mann av høy ætt skulle dra til et land langt borte for å bli innsatt som konge og deretter vende tilbake. 13Han kalte til seg ti av tjenerne sine, ga dem ti pund og sa: ‘Driv handel med disse pengene til jeg kommer igjen.’ 14Men landsmennene hans hatet ham og lot sendemenn dra etter ham for å si: ‘Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss.’ 15Da mannen kom tilbake som konge, kalte han til seg de tjenerne som hadde fått pengene, for å finne ut hvor mye de hadde tjent. 16Den første kom fram og sa: ‘Herre, det pundet du ga meg, har kastet av seg ti pund.’ 17Han svarte: ‘Det er bra, du gode tjener. Fordi du har vært tro i smått, skal du få styre ti byer.’ 18Den andre kom og sa: ‘Herre, det pundet du ga meg, har gitt fem pund.’ 19Og til ham sa kongen: ‘Du skal ha fem byer under deg.’ 20Så kom det enda en. Han sa: ‘Herre, her er pundet ditt, jeg har hatt det liggende i et tørkle. 21Jeg var redd deg, for du er en streng mann som tar ut det du ikke har satt inn, og høster det du ikke har sådd.’ 22Han svarte: ‘Etter dine egne ord dømmer jeg deg, du dårlige tjener! Du visste at jeg er en streng mann som tar ut det jeg ikke har satt inn, og høster det jeg ikke har sådd. 23Hvorfor overlot du ikke da pengene mine til en som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake?’ 24Og han sa til dem som sto der: ‘Ta pundet fra ham og gi det til ham som har ti fra før!’ 25‘Herre’, sa de, ‘han har jo ti pund.’ 26‘Ja, men jeg sier dere: Den som har, skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.