Jesus og kvinner – Dag 1

Lukasevangeliet forteller mye om kvinner. Vi leser om flere møter mellom Jesus og kvinner enn i de andre evangeliene. Kvinnene i Lukasevangeliet blir dessuten ofte løftet fram som sterke forbilder for leserne. Dette er særlig sterkt å lese, fordi vi vet at kvinner ikke hadde en like sterk posisjon som menn i samtida. Denne leseplanen tar deg med gjennom noen av tekstene hvor Jesus møter kvinner.

Headerbilde som sier "Jesus og kvinner"

Anna var en svært gammel kvinne. Hun hadde profetiske evner. Hun blir her framstilt med mange detaljer, og med stor respekt. Lukas presenterer henne som et åndelig forbilde og en viktig skikkelse. Han problematiserer ikke at hun står fram og sier det hun sier, selv om hun kanskje utfordret mennene og inntok en rolle som mannlige profeter pleide å ha. Det er tydelig at hun har autoritet og myndighet til å si det hun sier, i kraft av både alderen sin og evnene sine. Skildringen av Anna kan ha vært et forbilde for hvordan andre enker skal leve, slik det er skildret i Paulus’ første brev til Timoteus (1 Tim 5,5). Vi skulle ønske at vi fikk vite mer om hva hun fortalte om barnet Jesus der i tempelet. Hva kan vi forestille oss at Anna sa?

Anna forteller om barnet

Lukas 2,36-38

Les i nettbibelen.

36Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun var langt oppe i årene. Som ung hadde hun vært gift i sju år 37og hadde siden levd som enke til hun nå var åttifire år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. 38I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem.