Jesus og kvinner – Dag 2

Lukasevangeliet forteller mye om kvinner. Vi leser om flere møter mellom Jesus og kvinner enn i de andre evangeliene. Kvinnene i Lukasevangeliet blir dessuten ofte løftet fram som sterke forbilder for leserne. Dette er særlig sterkt å lese, fordi vi vet at kvinner ikke hadde en like sterk posisjon som menn i samtida. Denne leseplanen tar deg med gjennom noen av tekstene hvor Jesus møter kvinner.

Headerbilde som sier "Jesus og kvinner"

Jesus beskriver kvinnen som kom til Simons hus, som et forbilde. Alt hun gjør, er sentrert om Jesus og viser hennes kjærlighet til ham. Kontrasten til Simon er stor. Hans mottakelse av Jesus er avmålt, mens hennes kjærlighet er uten forbehold. Salven blir et bilde på hvordan hun øser ut alt sitt eget for ham. Fortellingen blir ofte blandet sammen med andre historier om kvinner som salver Jesus. Men fortellingene er helt ulike: De skjer på ulike steder, og det varierer om det er hodet eller føttene som blir salvet. Felles for dem er at det er kvinner som møter Jesus slik, aldri menn. De ulike historiene kan komme av at mange kvinner følte seg sett av Jesus, og hilste ham på lignende måte. Hvordan ville vi selv ha vist vår kjærlighet?

Kvinnen som fikk syndene tilgitt

Lukas 7,36–50

Les i nettbibelen.

36En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. 37Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. 38Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. 39Da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, tenkte han med seg selv: «Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv.» 40Da tok Jesus til orde. «Simon», sa han til fariseeren, «jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte han. 41Jesus sa: «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte fem hundre denarer, den andre femti. 42Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?» 43Simon svarte: «Den han etterga mest, tenker jeg.» «Du har rett», sa Jesus. 44Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus; du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. 45Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. 46Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. 47Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» 48Så sa han til kvinnen: «Syndene dine er tilgitt.» 49Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv: «Hvem er han, som til og med tilgir synder?» 50Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå i fred!»