Jesus og kvinner – Dag 3

Lukasevangeliet forteller mye om kvinner. Vi leser om flere møter mellom Jesus og kvinner enn i de andre evangeliene. Kvinnene i Lukasevangeliet blir dessuten ofte løftet fram som sterke forbilder for leserne. Dette er særlig sterkt å lese, fordi vi vet at kvinner ikke hadde en like sterk posisjon som menn i samtida. Denne leseplanen tar deg med gjennom noen av tekstene hvor Jesus møter kvinner.

Headerbilde som sier "Jesus og kvinner"

Lukas forteller at det var mange kvinner som fulgte Jesus. Kvinnene som fulgte Jesus, blir skildret som viktige medarbeidere. De står som forbilder for alle som ønsker å leve i tjeneste for Jesus. Når Lukas skriver at de «tjente» Jesus, bruker han det verbet som ordene «diakon» og «diakoni» er laget av. Det kan altså være den spede begynnelsen til den kristne hjelpetjenesten diakoni vi ser i denne teksten. En av de tre kvinnene som er nevnt med navn, Johanna, hørte til i en familie som hadde både penger og innflytelse. Vi legger merke til at både hun og de andre kvinnene hadde egen eiendom: Lukas skriver at de brukte «det de eide» i tjenesten. Hva er det vi selv eier, som vi kan bruke i tjeneste for Jesus?

Kvinner som fulgte Jesus

Lukas 8,1-3

Les i nettbibelen.

1I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. De tolv var med ham, 2og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder hadde fart ut av, 3Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.