Jesus og kvinner – Dag 4

Lukasevangeliet forteller mye om kvinner. Vi leser om flere møter mellom Jesus og kvinner enn i de andre evangeliene. Kvinnene i Lukasevangeliet blir dessuten ofte løftet fram som sterke forbilder for leserne. Dette er særlig sterkt å lese, fordi vi vet at kvinner ikke hadde en like sterk posisjon som menn i samtida. Denne leseplanen tar deg med gjennom noen av tekstene hvor Jesus møter kvinner.

Headerbilde som sier "Jesus og kvinner"

Kvinners kropp og helse blir ofte usynliggjort. Men her løfter Lukas fram en kvinne som hadde blødd i mange år. Det er trolig snakk om underlivsplager, og slike blødninger gjorde at kvinner ble sett på som urene. Vi legger merke til at Jesus ikke reagerte som andre religiøse ledere ville ha gjort: ved å anklage henne for å ha gjort ham uren da hun tok på ham. Kvinnen selv var trolig redd for å bli fordømt av Jesus. Men Jesus er ikke redd for å komme i kontakt med blod, eller med kvinners kropp og helse. I stedet for å anklage kvinnen løfter Jesus henne opp som et forbilde. Hun har ingen ting å skamme seg over. Denne frigjøringen fra skam blir en viktig del av hennes møte med Jesus. Ville vi selv ha turt å gjøre som henne?

Kvinnen som rørte ved Jesu kappe

Lukas 8,43-48

Les i nettbibelen.

43Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. *Alt hun eide, hadde hun brukt til leger,• men ingen hadde klart å gjøre henne frisk. 44Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, og straks stanset blødningen. 45Da spurte Jesus: «Hvem var det som rørte ved meg?» Da ingen ville svare, sa Peter: «Mester, folk presser og trenger seg inn på deg fra alle kanter.» 46Men Jesus sa: «Det var noen som rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» 47Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skjules, kom hun skjelvende fram. Mens alle så på, kastet hun seg ned for ham og fortalte hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun var blitt frisk med det samme. 48Da sa Jesus til henne: «Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred!»