Jesus og kvinner – Dag 5

Lukasevangeliet forteller mye om kvinner. Vi leser om flere møter mellom Jesus og kvinner enn i de andre evangeliene. Kvinnene i Lukasevangeliet blir dessuten ofte løftet fram som sterke forbilder for leserne. Dette er særlig sterkt å lese, fordi vi vet at kvinner ikke hadde en like sterk posisjon som menn i samtida. Denne leseplanen tar deg med gjennom noen av tekstene hvor Jesus møter kvinner.

Headerbilde som sier "Jesus og kvinner"

Siden Jesus var en jødisk lærer, var det oppsiktsvekkende at han var så mye sammen med kvinner. Søstrene Marta og Maria var blant de nære vennene til Jesus. Da oppleves det som provoserende at Jesus ikke verdsetter arbeidet Marta gjør (selv om han nok likte den ferdige maten). Det oppleves også som provoserende at Maria overlater alt arbeidet til søsteren sin. Slik bryter hun med det som var forventet av henne i datidens kvinnerolle. Maria inntar den samme rollen som de mannlige disiplene hadde, som elever og tilhørere til Jesus. Og Jesus roser Maria for den beslutningen hun tar. Han anerkjenner den posisjonen som hun inntar, som en disippel av ham. Hvilke forventninger bør vi selv bryte med i dag, for å følge Jesus?

Jesus hos Marta og Maria

Lukas 10,38-42

Les i nettbibelen.

38Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham *i huset sitt.• 39Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. 40Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» 41Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. 42Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»